Skip to content
Lojistik için İnsan Değerleri Sektörden mi Olmalı?

Lojistik için İnsan Değerleri Sektörden mi Olmalı?

Paylaşımınıza, kendi çalışma hayatımdaki tecrübelerimin ışığında yorumda bulunmak istiyorum. Kısaca, çalışma hayatımı özetleyip izlenimlerimi, görüşlerimi paylaşacağım.

“Kimya sektöründe faaliyet gösteren ve tehlikeli kimyasalların depolandığı üretim fabrikalarının depolarında “Depo& Sevkiyat Yöneticisi” olarak çalıştım. İlk şirketimde, bu sorumluluğumun yanında, doğrudan üretim süreçlerinde de aktif rol oynadım. Ayrıca, bütün departmanların fiziki olarak birbirlerine yakın olduğu bir yapı içerisinde, şirketin diğer departmanlarının süreçlerinden de haberdar olarak sorumluluklarımı yerine getirdim. İkinci çalışmış olduğum yer bir grup firmasıydı ve merkezi Belçika’da bulunmaktaydı. Burada, “departmanlar daha özerk yapıdaydı” demek, çok da yanlış olmaz. Günlük olarak iletişim halinde olmamız gereken departmanların ayrı lokasyonlarda olması sebebiyle, uzaktan iletişim kanallarını etkin ve verimli kullanarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Ayrıca, fabrikaların lojistik birimleri olarak, mal kabulüne ve sevkiyatlara istinaden, lojistik destek sunan firmalarla iletişim halinde olmak durumundaydık.”

     Genel hatlarıyla, izlenimlerim ve görüşlerim şöyledir:

  •      Lojistik departmanı ve çalışanları olarak hak edilmemesine rağmen, ikinci planda kalma gibi bir problem söz konusudur. Ne acıdır ki; lojistik sektörünün üzerinde böyle bir kara bulut vardır. Çünkü, lojistik deyince ilk akla gelen kamyonlar, tırlar, gemiler oluyor, fabrikalar deyince de üretim…
  •      Peki, üzerinizde böyle bir bakış açısı varken, “zurnanın zırt dediği yerde olmak” da neyin nesi? Süreçler içerisinde can alıcı bir nokta yer alıyorsunuz, ama fark edilmiyor.
  • Her süreçte olduğu gibi, lojistikte de planlama esastır. Her şey bir telefona, bakmaz!

“Ararsın, araç gelir; yüklersin ve gönderirsin!” süreç bu kadar düz mü, yahu?

  • “Acil, kesinlikle, aman ha, bir an önce, araya katsan ,….. Bey (üst bir yönetici) söyledi” söylemleri size de tanıdık gelmedi mi? İşler böyle yürümez, bir noktada patlak verir!

     Lojistik firmalarıyla ilgili olarak ise;

  • Bu firmaların, dışarıdaki yüzleri olan ve fabrikalarda onları temsilen bulunan görevli arkadaşların ve şoförlerin, kendilerine ve yapmış oldukları işlere olan saygılarını ve bu işleri sahiplenme duygularını geliştirecek bir bilinç oluşturmalı. Ayrıca, temsilciler daha proaktif yaklaşıma sahip kişiler olmalıdır.  Diğer yandan, temsilcilerin fiziki olarak fabrikalarda durmaları konusu da tartışmaya açıktır diye düşünüyorum.
  • Sistematik bir çalışma içinde olunmalı. Çünkü, piyasa şartları, gelinen noktada, tekrarlanan küçük hataları kaldırmayacaktır.  Büyük firmaların, “A, B, C, D …”noktaları arasında yanlış teslimatlar yapması kabul edilir gibi değil. Başka bir örnek vereyim;

“ 2 gün sonra fabrikanın teknik satış ve destek ekibinin denemeye gideceğini düşünelim. Durumdan haberdarsınız. Evraklara veya sözlü olarak sizlere notlar bırakılmış olsun. Set olan malzemelerin, bir kısmını gönderip, kalanların ise henüz çıkmadığını düşünelim ki; doğal olan aynı araca yüklenmesidir, malzemelerin birlikte gitmesidir. Deneme günü müşteriye eksik malzeme ulaştığından, bütün planlar iptal oluyor. Kötü bir tablo! Hakkınızda kötü bir izlenim oluştu. Tarafınıza bir bedel de yansıtılabilir değil mi? Neden olmasın?

  • Lojistik firmaları, Motat Sistemi (Tehlikeli Atık Takip Sistemi)’nde olduğu üzere; yüklemelerini-boşaltmalarını kendi merkezlerine veri akışını sağlayacak bir sistemle yürütebilirler mi, diye sorguluyorum? Şoförler bir tablet aracılığıyla istenilen bilgi girişlerini yapıp ilgililerin sistem üzerinden veri elde etmelerini sağlayabilirler mi? Bu şekilde daha etkin bir planlamanın yapılmasına katkıda bulunulabilir mi?
  •  İşleri üstlenmek adına verilen liste fiyatlarının tatmin ediciliği tartışılır hale geldiğinde, verilen hizmetin kalitesi olumsuz etkilenebiliyor. Dolayısıyla fiyat politikalarını gözden geçirmeleri gerekebilir.

Sonuç olarak, soruyla bağlantılı olarak şuraya bağlamak istiyorum:

  • Lojistik süreçlerine tam anlamıyla hakim uzmanların oluşturacağı değerler bütünü, lojistik sektörüne, lojistik çalışanlarına olan bakış açısının olumlu yönde gelişmesine vesile olursa, hem iç hem dış müşterilerin mutlu olmaları kaçınılmaz bir hal alır. Lojistik önemli bir iştir!
  • Lojistik Bilim Kurulu mantığında bir yapının sektöre danışmanlık hizmeti vermesi çok yerinde olacaktır. Salgın döneminin şartları, lojistiğin öneminin kavranmasına daha ciddi bir şekilde vesile oldu. Diğer yandan, artık eski bilgilerle lojistik süreçlerini yönetilecek gibi değil. Zaten, sektör yeniliklere çoktan gebeymiş!

Cem M. Boğagil Katkıları ile

Add Your Heading Text Here

Videoyu oynat

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir