Skip to content
Sağlık İşletmelerinde Stok, TZ Yönetimi ve Önemi

Sağlık İşletmelerinde Stok, TZ Yönetimi ve Önemi

Her işletme kendi için de yatırım olarak gördüğü yönetimi tanımlayarak başlayalım.

Stok; Hizmet üretiminin devamlılığı için bekletilip, ihtiyaç dâhilinde kullanıma sunulan kaynak diyebiliriz kısaca.

TZY ; İşletmelerin tüm çalışma süreçlerini yakından ilgilendiren “Tedarik Zinciri”; tüm ürün ve hizmetlerin tedarikçiden başlayıp en son aşamada müşteriye gidene kadarki süreci; bu yolda yer alan tüm faaliyetleri, insan kaynağını, teknolojiyi, firma yapılarını ve kaynakları kapsayan kavramın adı olarak açıklanabilir.

Tanımdan yola çıkarsak her işletmede olduğu gibi stok yönetimi, sağlık işletmelerinde de önemli ve bir o kadar kıymetli yönetim biçimdir. Sağlık sektöründe soyut hizmetler ve somut malzemeler ile doğru orantılı olduğuna göre işletmenin kaynaklarının önemli ölçüdeki payını tedarik zinciri çerçevesinde lojistik süreçlerine ayırmaktadır.  Peki, bu yönetim içinde sağlık işletimlerinde stok çeşitlilikleri nelerdir?

  • Medikal Malzemeler
  • İlaçlar, farmakolojik ürünler
  • Kimyasal maddeler
  • Laboratuvar malzemeleri
  • Biyomedikal Bakım onarım Kalibrasyon malzemeleri
  • Kırtasiye Malzemeleri
  • Canlı Deney Hayvanları ve bununla beraber yem grupları

Gibi işletmenin genel yapısına göre çeşitlilik arta bilir ya da azalabilir diyebiliriz. Yine aynı şekilde işletmelerinin farklılığı ve genel yapısını göre tıbbi sarf ve ilaç stoklarını toplam stok maliyetinin %70 %80 ve %90’ına kadar çıkabilmektedir.

Peki, tedarikçilerden gelen muadil ya da ikame yoksunu ürünlerin ve sürekliliği devam eden tüm kalemlerin miat problemleri ile nasıl başa çıkabiliriz?

Sürekli miat kontrolü sağlayarak mı?

Tedarikçi değiştirerek mi?

Personel sayısını arttırarak mı?

Şirket büyüklüğüne göre hareketsiz ürünleri organizasyonlarla paylaşarak mı?

Etkin bir iş analizciyi işe alarak mı? Gibi soruların cevabına gelirsek;

En önemlisi işletmelerin sermaye dışında etkin bir beşerî sermaye yetiştirme politikası oluşturulması ve tabiri caizse kemik kadro dediğimiz personellerin fazlalığı ile şirket kültürünün benimsenmesini oluşturarak yukarıda ki sorunlarının tamamına cevap sağlanacaktır.  Bunlara ‘ek olarak Yalın yönetim ile stok kontrol sistemlerini birleştirerek etkin ve minimum hasar ile stoklarımızı yönetebiliriz.

Peki, bu söylediklerimin gerçekleştiğini var sayarsak, başarılı stok yönetiminin sağlık işletmesine TZY içinde ki etkin avantajına gelin beraber bakalım;

-Tıbbi ürünü ve malzeme (MS, NM, MK, BM, IL) teminini tüm standartlar ve doğrularını içinde barındırarak düşük maliyetlerle sağlamak.

-Ürün Temin sürelerini kalite standartları çerçevesinde azaltmak

-Hasta Bakım hizmet kalitelerini arttırmak.

-Etkin stok yönetimi ile stok maliyetlerini minimize etmek. (Hareketsiz ürün stoklanmaması, katma değeri olmayan ürünler ile ilişiğin kesilmesi, stok devir hızı düşük ürünlerin stok adetlerinin revize edilmesi, Stok tutmak yerine hangi ürünlerde konsinye süreç yönetilebilirliği vb.)

-Sürdürebilirliği arttırmak.

-İşletmenin karlılığını arttırmak gibi.

Anlattıklarımı özetlersek etkin yönetilen stok ve TZY’nin iyi yönetilmesi sağlık işletmeleri olarak tasarrufa yol açarak eldeki kaynakların diğer alanlara aktarılmasını dolayısıyla sağlık hizmet kalitesinin de artmasını sağlayacaktır.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir