Skip to content
YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI

YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI

ARKAS Lojistik A.Ş

Çevresel kaygıları ön planda tutan şirket, yeşil lojistik uygulamalarını hayata geçirmektedir. Yeşil lojistik kapsamındaki faaliyetleri şu şekildedir:

-Şirket limanlarında sağlık emniyet çevre departmanı kurulmuştur.

-Şirket  bünyesinde  atık  su  arıtma  tesisi  kurulmuş  ve  evrensel endüstriyel  her türlü atığın,  yönetmeliklerce  belirlenen  standartlara  bağlı  olarak  arıtılarak  alıcı  ortama bırakılması  sağlanmıştır. 

-Atıklar,  geri  kazanım  yada  bertaraf  yöntemiyle  çevreye zararsız  hale  getirilmektedir.  Tehlikeli  atıklar  da  lisanslı  firmalara  verilerek yönetmelikler dahilinde bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.

-Atık  motor  yağlarının,çevre  ve  insan  sağlığına  zarar  vermeyecek  şekilde  bertaraf edilmesi amacıyla PETDER (Petrol Sanayi Derneği)’e teslim edilmektedir.

-Şirket  tarafından  doğal  kaynak  tüketim  değerleri  düzenli  olarak  ölçülmekte  ve  bu değerlerin en aza indirgenmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

-Elektrikli  vinç  kullanımı  projesi  ile  şirketin  enerji  maliyetleri  dörtte  bir  oranında azaltılarak enerjinin de daha verimli kullanılması sağlanmaktadır.

-Şirket  gemileri,  ‘economic  speed’  denilen  hızla  çalıştırılmakta  ve  böylelikle  gemi başına günlük 20 tonluk yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

CEVA Lojistik A.Ş.

Otomotiv, teknoloji, sanayi ve havacılık uzay, enerji, sağlık gibi sektörlerde hizmet veren şirketin yeşil lojistik kapsamındaki faaliyetleri şu şekildedir:

-Şirket tarafından belli aralıklarla sürdürülebilirlik raporları hazırlanmaktadır.

-Şirketin, kalite yönetimi ve çevresel açıdan uygunluğa dair sertifikaları bulunmaktadır.

-Dünya  genelinde  3  487  000’den  fazla  geri  dönüşebilir  ambalaj  malzemelerinin kullanılmaktadır.

-Karbondioksit salınımını azaltmak amacıyla başlatılan girişimler sonucunda 2014 yılı itibariyle emisyon oranında 52 700 tondan daha fazla azalma sağlanmaktadır.

-Organizasyon  yapısını çevresel konularda  eğiterek istihdam edilen personelin  yeşil bakış açısını güçlendirmektedir.

Yönetişim anlayışına önem veren şirket, şirket devlet müşteri ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

-Müşterilerine sunduğu Tüketici Memnuniyeti Anketi ile şirketin çevresel, sosyal ve ekonomik yaklaşımını tüketiciler gözünden görebilmektedir.

DHL Supply Chain

Şirketin  temel  sektörleri  ise  yaşam  bilimleri  ve  sağlık,  teknoloji,  enerji, otomotiv  ve  mühendislik  ve  üretim  sektörleridir.  Şirketin  yeşil  lojistik  kapsamındaki faaliyetleri şunlardır:

-Şirketin ‘Go Green’ kapsamındaki stratejilerinden biri, 2020 yılında karbon salınımını yüzde 30 azaltmaktır.

-Optimize taşıma yolları, alternatif taşıtlar, enerji etkin depolar ile malların taşınması ve  saklanması  sırasında  zararlı  karbondioksit  gazı  salınımlarının  çevre  üzerindeki etkileri azaltılmaktadır.

-Ayrıntılı  karbon  raporları  hazırlanarak  gaz  salınımı  açısından  müşterilerin  nerede durdukları  gösterilmektedir.  Lojistik  sektöründe  çevreyi  en  çok  karbondioksit  gazı salınımlarının etkilemesine rağmen metan ve nitrojen oksit gibi diğer sera gazlarının salınımları hakkında da bilgi verilmektedir.

-Yeşil  optimizasyon hizmeti  ile  iyileştirme  alanları  saptanmakta  ve  sera  gazlarının salınımlarını azaltma yolları bulmak için müşterilere yol gösterilmektedir.

-Kaçınılmaz olarak salınan gaz miktarını telafi etmek için ‘İklime Etkisiz’ hizmetler sunulmaktadır.  Bu  kapsamda  gönüllü  salınım  takas  sistemlerine  katılarak  seçilmiş projelerden karbon puanı satın alarak salınım düşürülmektedir.

-Tüm  tesisler için  ISO  14001  belgesi  almak  amacıyla  ön  çalışmalar  yapılmaktadır.

Automatic  Meter  Reading  (AMR)  yani  otomatik  sayaç  okuma  sistemine  geçmeyi düşünen şirket, böylelikle tüm tesislerde anlık elektrik tüketimlerine ulaşarak saatlik,günlük ve aylık tüketim oranlarını kayıt altına alarak karbon ayak izi salınımını daha görünür kılmayı amaçlamaktadır.

Ekol Lojistik A.Ş

Sektörlere göre cironun dağılıma bakıldığında %34 otomotiv, %17 tekstil, %17 endüstri, %7 sağlık, %5 perakende, %5 FMCG ve %17 diğer sektörlerin oluşturduğu görülmektedir.

Şirketin yeşil lojistik kapsamındaki faaliyetleri ise şunlardır:

-Karbon  salımını  en  aza  indirgemek  amacıyla  2008  yılında  blok  tren  projesi geliştirilmiştir.  Bu  şekilde  her  bir  gidiş  dönüşte  karayolunda  7.000  km  kat  eden malların yolculuk süresi 2.000 km’ye düşürülmüştür.

-2010 yılında WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis Programı’na katılan Ekol, bu sayede elektrik ve su tasarrufu sağlamakta ve aynı zamanda atık yönetimi uygulamaları ile şirket faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel zararı en aza indirgemeye çalışmaktadır.

-Filo Yenileme Projesi kapsamında Avrupa ve Türkiye’de taşıma yapan araçlar, EURO 6 Emisyon standartlarındaki çekicilerle değiştirilmiştir.

Maersk Line

Taşımacılıkta 100 yıllık bir geçmişe sahip olan  şirketin  dünya  çapında  100.000  müşterisi  bulunmaktadır.3.400.000  konteynır  ile lojistik  hizmeti  yürüten  şirketin  600’ün  üstünde  gemisi  bulunmaktadır.  Şirket,sürdürülebilirlik kapsamında pek çok faaliyete de imza atmaktadır. Bunlardan biri de yeşil lojistik faaliyetleridir. Bu kapsamdaki faaliyetleri şunlardır:

-Yeşil stratejiler oluşturmak için tüm lojistik süreçler ölçülebilir hale getirilmiştir. Bu kapsamda gemilerin karbondioksit salınımları rahatlıkla ölçülmektedir.

-Şirketin en önemli stratejilerinden birini, gemilerden salınan sülfür, karbondioksit ve diğer zehirli gazların azaltılması oluşturmaktadır.

-2000-2002 yılları arasında karbondioksit salınımını yüzde 8 oranında azaltılmış, 2007-2010 yılları arasında ise bu oran yüzde 10’a çıkarılmıştır. Şirketin 2020 hedefi ise karbon salınımını yüzde 25 azaltmaktır.

-Konteynır  gemilerin  hızı,  24  knottan  18  knota  indirilerek  yakıt  ve  karbondioksit salınımında gemi başına yüzde 14’lük bir düşüş sağlanmıştır.

-Şirket,  Triple-E adı  verilen  ve  dünyanın  karbon  salınımı  en  düşük  gemilerinden kullanmaktadır.

Mars Logistics A.Ş.

1998 yılında kurulan ve Türkiye kökenli bir şirket olan Mars Logistics A.Ş.,

faaliyetlerini çevreye  duyarlı  bir  şekilde  yerine  getirdiklerini  söylemektedir.  Şirketin  yeşil  lojistik kapsamındaki uygulamaları şunlardır:

-Çevreye daha az zarar veren Euro 6 motorlu otomatik şanzımanlı araçlardan oluşan 500 adet filoya sahiptir.

-Lastik filo  yönetim  sistemiyle  daha  uzun  ömürlü  lastikler  kullanılarak  akaryakıt tüketimi  azaltılmaktadır.Atık  lastik  sayısı  ile  birlikte  karbondioksit  salımı  da azaltılmaktadır.

-Şirket  faaliyetlerinden  oluşan  atıklar,  yine  şirket  bünyesinde  bertaraf  edilmektedir. Ambalaj atıkları ise geri dönüşüme verilmektedir. Atık sular ise deşarj edilerek şehir kanalizasyon şebekesine bırakılmaktadır.

-Karayolu taşımacılığına göre yaklaşık %75  daha  az  karbon emisyonu sağlayan 2012 yılında hayata geçirdiği intermodal taşımacılık sistemi ile şirketin, 2013 yılı boyunca toplam  971.509  adet  ağaç,  yani  2.428  hektar  orman  kurtardığı  belirtilmektedir (Tasarruf edilen emisyon miktarı 21.373.212 kg CO2)

-2013  yılında  Sürdürülebilirlik  Raporu  yayınlayarak  sektörde  bu  şekilde  bir  rapor hazırlayan ilk firma olarak yerini almıştır.

Netlog Lojistik A.Ş.

2003  yılında hizmete  giren  Netlog  Lojistik  A.Ş.,  tedarik  zinciri  yönetimi,  depolama, taşımacılık,  uluslararası  taşımacılık  gibi  alanlarda  hizmet  vermektedir.  Şirketin  ana sektörleri ise kuru gıda, soğuk zincir, tekstil, otomotiv, kimya, ilaç, inşaat, teknolojidir.

Yeşil lojistik kapsamındaki uygulamaları şunlardır:

-2011 yılında, Geri Dönüşüm Uygulamaları ve Alternatif Taşıma Uygulamaları gibi bölümlerden oluşan Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamıştır.

-ATU  operasyonları  kullanılarak  26  milyon  391  bin  221  kg  karbondioksit  gazının doğaya yayılması engellenmiştir.

-2010 yılında kullanılan kağıtların %40’ı çift taraflı kullanım sağlanarak ve atık kağıt olarak geri dönüşümünün sağlanması için firmalara verilerek tasarruf sağlanmıştır.

Yılda yaklaşık 10.350 kg kağıdın geri dönüşümü ile 130 adet kesilmesi ve böylelikle 800 metrekarelik orman alanının heba edilmesi engellenmektedir.

-2010  yılında  atık  pillerin  ve  akü  geri  dönüşüm  politikası  sayesinde  26.000  ton toprağın ve 2 milyar 600 milyon litre suyun kirlenmesi engellenmiştir.

-Yapılan elektrik tasarrufu ile 2010  yılında kişi başına düşen elektrik miktarı %12 azalmıştır.

-Tır parkının %70’e yakın kısmı, Euro 5 araçlarla değiştirilmiş ve salınan gaz miktarı azaltılmıştır

GELECEKTE YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI

Gelecekte öncelikle yeşil lojistik, üretim kısmından başlanarak uygulamaya geçecektir.Çünkü üretilen maddelerinde en başta geri dönüşüme uygun, çevreye duyarlı olması ciddi anlamda bu uygulamaya katkı sağlayacaktır. Araçlar şu anda verdiğimiz örneklerde her ne kadar fosil yakıtta en düşük emisyon değerli araçlara dönüştürülmüş olsa da belli bir zamandan sonrasında tamamen elektrikli araçların kullanımı söz konusu olabilir.İntermodal ve multimodal taşımaların karbon salımını azaltması çok önemli boyuttadır ve gün geçtikçe bu taşıma modları daha sık kullanılmaya başlanacaktır.Tüm bunların yanı sıra çalışanlara da verilicek olan yeşil lojistik eğitimleri,insanların bilinçlendirilmesi de çok önemli bir husustur.Kısacası gerekli eğitimler verilirse,bilinçli tüketim ve üretim yapılırsa dünyaya verdiğimiz zarar daha da azalacaktır.

Osman Niyaz Demirci

Lojistik Bilgi Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi

KAYNAKÇA

https://docplayer.biz.tr/65044891-Yesil-lojistik-gostergeleri-ve-turkiye-de-yesil-lojistik-uygulamalari-esra-zengin-yuksek-lisans-tezi-sehir-ve-bolge-planlama-anabilim-dali.html     (Syf. 50-52)

3 Yorumlar

  1. Firmaların lojistikte ölçek ekonomisini kullanmalarındaki başarılarını da atlamayalım. Bir sonraki yazında bundan da bahsetmeni isterim. Sevgiler.

    • Gürkan bey bu gençlerin ellerinden tutup yollarına ışık tutarsak harika şeylere tanıklık etmiş olacağız.

  2. Sayın Gürkan Bey öncelikle yazımı okuduğunuz için teşekkür ederim.Bir sonraki araştırmamın konusu sizin öneriniz doğrultusunda bunun üzerine olucaktır.Sevgi ve saygılarımla


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir